WSF Koulutus

Koulutuspalveluja oppilaitoksille ja muille yhteisöille.

Koulutussuunnitelua

Aikuiskoulutuksen suunnittelun ja järjestelyn osaaminen perustuu toimeeni vapaan sivistystyön sektorilla, KSL:n alueopintosihteerinä ja koulutussuunnittelijana Porissa lähes 20 vuotta. Tutuksi tulivat lyhytkurssisen, opintokerhojen, luentojen, sekä niiden yhdistelmien ja erilaisten kulttuuri- ja taidetapahtumien järjestäminen.

Työvoimahallinnon ensimmäinen uuden osuustoimintayrittäjyyden kurssi Porissa 1994 oli suunnittelemani ja johtamani. Muutettuani Raaheen 1995 olen suunnitellut ja toteuttanut osuustoiminta- ja yrittäjyyskoulutuksia Pohjois-Pohjanmaalla. Tällä hetkellä 2006-2007 puhutaan ja tehdään paljon innovoinnin ja luovuuden hyödyntämiseksi. Jo keväällä 1998 sain toteuttaa työvoimahallinnon tilaaman: "Yrityshankkeita innovoiva-kurssin" Ylivieskassa.

Tarjoan ammattitaitoista ja innovatiivista koulutussuunnittelupalvelua oppilaitoksille ja muille koulutuksen järjestäjille tilanteeseen, jolloin tarvitaan ulkopuolista koulutussuunnittelijaa. Olen käytettävissä myös erityppisten koulutusohjelmien johtamiseen ja eteenkin osuustoimintayrittäjyyden opetustehtäviin.

Laatukoulutusta yrityksille ja yhteisöille

Raahen aikuiskoulutuskeskuksessa 1995 - 1997 yrityspalvelu tiimissä, testasimme yritysten laatukoulutuksissa tulevaisuusverstasmetodia mielestäni hyvin tuloksin. Loimme uuden menettelyn, henkilöstön motivoimiseen, laadunparantamiseen ja laatutyön kehittämiseen. Laatuverstaiksi, nimeämme koulutuspäivät kestivät päivästä - muutamaan päivään 10 - 30 henkilön ryhmissä. Nämä "Laatuverstaspäivät" ovat edelleen yritysten ja yhteisöjen käytettävissä.

Osuustoimintakoulutus

Tarjoan osuustoiminta- ja yrittäjyyskoulutusta koneisuuksia ja osoita eri teemoista. Olen tarvittaessa myös valmis opetustehtäviin tunneittain.

Osuuskunnille tarjoan perustettaessa ja toiminnan eri vaiheissa neuvontaa, konsultoinnin ja muiden toimeksiantojen ohella myös koulutuspalveluita.

Osuuskunta sopii myös erinomaisesti yritysten välisen verkostoitumisen ja yhteistoiminnan alustaksi. Yritysten yhteistoimintaa kehitettäessä on mielestäni tärkeä tutustua myös osuustoiminnan antamiin mahdollisuuksiin. Tällaisessa kysymyksessä olen valmis esittelemään osuustoiminnan ja uuden osuustoimintalain antamista eduista.

Tulevaisuusverstaat

Tulevaisuusverstaat kirja julkaistiin vuonna 1898 Suomeksi. Ensiteos on julkaistu Saksaksi 1981 Robert Jung ja Norbert R. Múllertin kirjoittamana. Suomennoksen ilmestyttyä lähdin soveltamaan tätä mielenkiintoista tekniikkaa eri yhteisöjen kehittämiseen. Tulevaisuusverstaani ovat olleet kestoltaan yhdestä päivästä viikkoon kestäviä. Suurin johtamani verstas osallistujamäärältään oli viikonloppuverstas, mihin osallistui n. 120 henkilöä. Tulevaisuusverstas soveltuu mielestäni erittäin hyvin yhteisöjen ja myös yritysten tulevaisuuden suunnitteluun ja kehittämiseen. Tulevaisuusverstaisiin voi suositella ottaa mukaan henkilöstöä, mahdollisesti myös yrityksen asiakkaita ja yhteistyökumppaneita.

WSF koulutuspalvelut

päivitetty 12.9.2007