Laadun parantaminen ja laadun tekeminen

Tuotteiden ja palveluiden laadun parantamisessa on monta tekijää, mutta avainasemassa on työnihmiset, eli laajasti ymmärrettynä tuotantoprosessissa kaikki mukana olevat ihmiset. Tuotantoprosessikin ymmärretään tässä laajasti - alusta loppuun, eli tuote/palvelu toimitettuna asiakkaalle käytettäväksi.

Tietenkin laatuun vaikuttavat myös raaka-aineet, komponentit, koneet, laitteet, ja ympäristö, miten työ on organisoitu jne. mutta avainasemassa yhtä kaikki on henkilöstö, eli työnihmiset.

Laadun avainkysymys onkin, miten voidaan innostaa, valmentaa ja kehittää tätä avainresurssia - henkilöstöä, yhä laadukkaamman tuotteen ja palvelun valmistajaksi ja varmistajaksi?

Toinen kysymys kuuluu tietenkin niin, miten "laadukkaasti" tätä yritysten tärkeintä uusiutuvaa voimavaraa "käytetään". Laadukkaassa yhteisössä työntekijätkin viihtyvät ja suoriutuvat tavoitteita kevyemmin.

Yksinkertaisin ja paras vastaus lienee oikea asenne, oppiminen ja jatkuva pyrkimys parempaan. Toisaalta tarvitaan myös oikeat laatutyötä tukevat menettelyt ja järjestelmät.

Tarjoan laatukoulutusta yrityksille ja yhteisöille

Olen ollut luomassa koetellusta tulevaisuusverstasmetodista sovellusta laadun parantamiseksi

Loimme uuden menettelyn Raahen Ammatillisessa Aikuiskoulutuskeskuksessa yritystiimissä, henkilöstön motivoimiseksi, laadunparantamiseen ja laatutyön kehittämiseen. Aikuiskoulutuskeskuksen omaa TQM-järjestelmää käyttöön otettaessa käytettiin tätä työkalua.

Testasimme tätä koulutusta myös useissa yrityksissä Pohjois-Pohjanmaalla. Monet yritykset ovat hyötyneet verstaan tuotoksista uusina menettelyinä ja huomionosoituksin.

Lähikoulutuksessa laatuverstaassa, henkilöstön motivaatio, näkemys laatuyöhön, pinnan alla olevat "hiljaiset signaalit" innovaatiot ja parannusehdotukset saadaan hyvin esille, käsitellyksi ja yrityksen käyttöön.

Laatuverstas koulutus soveltuu hyvin erilaisten laatujärjestelmien "laatusilmukan" osaksi.

"Laatuverstaiksi", nimeämme koulutuspäivät kestivät päivästä - muutamaan päivään 10 - 30 henkilön ryhmissä. Nämä koulutuskokemukset ja osaaminen on edelleen käytettävissä ja tilattavissanne.

WSF-Laatuverstas ®

Lähikoulutuspäivien vaatimukset ovat; että henkilöstö pitää irrottaa tuotannosta, varata aika opiskeluun ja hankkia kouluttajat sekä tilat ja muut resurssit. Eli vaatii aikaa ja rahaa.

Siksi jo varhaisessa vaiheessa alkoi mielessäni itää ajatus virtuaalisesta, jatkuvasta, aikaan ja paikkaan sitoutumattomasta laatutyötä tukevasta järjestelmästä.

Vuonna 2002 saatoin julkistaa WSF-Laatuverstas ensimmäisen version ja aloittaa testauksen. Testaus onnistuikin hyvin ja verstasta koetelleet yhteisöt ja käyttäjät pitivät sen helppokäyttöisyydestä, ja innonvaativuudesta.

Olen kuitenkin päättänyt uudistaa verstaan ja toivon mukaan voin kertoa uudistetusta laatuverstaasta lähiaikana.

WSF Laatu

päivitetty 12.9.2007