WSF osuustoimintapalvelut

14.6.-14
Ehdotus Eurooppa työnihmisten osuuskuntien verkostosta Berlin

Maailmaa voi elää ja muuttaa arkipäivän työn kautta.
Ehdotukseni; Eurooppa työnihmisten osuuskuntien verkostosta (suomeksi ja saksaksi) =
Europa aus einen Netzwerk der Genossenschaften den Arbeitern

11.5.-09
Pelottomien-projekti

"Olet työtön, mutta et päätön!" tuumasivat Saksalaiset jo joskus 20v sitten. Työstä, tuotannosta, omasta toimeentulosta, syrjäytetään ihmisiä, inhimillistä luovuutta -innovatiota. Uusia mahdollisuuksia, työtä ja rikkauksia tuhotaan ja hukataan.
Sivistynyt, avoimen lähdekoodin maailma antaa ennennäkemättömiä mahdollisuuksia tekijöille hyödyntää inhmiskunnan tärkeitä pääomaa, tietoa, osaamista, intelligenssiä, mikä on kiteytyneenä vapaaseen ja avoimeen ohjelmakoodiin.
Ehdotukseni on, että otetaan käyttöön vuosisataiset osuustoiminnan parhaat perinteet ja kokemuksemme. Hyvät ja huonot. Suunnitellaan ja perustetaan avoimen ja vapaan ohjelmakoodin edistämiseksi ja hyödyntämiseksi uuden tyyppinen yritys.
Alkuun päästään löytämällä/perustamalla kehittäjäyhteisö. Luodan postilista, sivut, wiki- facebook-ryhmä tms. intranetti jne. Kehittäjien ensimmäinen tavoite voi olla, valmistella perustettava osuuskunta/osuuskunnat perustamis vaiheeseen. Kun perustajajäsenet on löydetty, on mahdollista aloittaa mahdollisimman viisaalta pohjalta.
Aloitan luomalla oman sivustolleni; Pelottomat -sivun (linkki myös oikealla) sinne lisään aluksi omia piirustuksiani. Ja korjailen jos kommentoitte. Ensiksi sinne tulee Joensuun 8.5.09 POKAT tilaisuudessa julkaisemani aloitteeni. Sieltä löytyy myös ehdotukseni sääntöluonnokseksi. Lisää aatoksia tulee ajan mukaan.
Odotan kommentteja, ehdotuksia, vinoiluja, kysymyksiä ja tietenkin ilmoittautumisia/liittymisiä kehittäjäyhteisöön. Kertokaa myös miten asia etenee mahdollisesti samaan aikaan jossakin muualla. Jospa löytyisi vähintään kolmen henkilön/yrittäjän kehittäjäryhmä. Porukkaa saa tietenkin olla enemmänkin.
Lopuksi pitää sanoa, että kaikki materiaali Pelottomien sivulla on vapaasti käytettävissä. Huomaavaista toki on, että jos kopioidaan tai käytetään jotakin mistä on hyötyä, että lähde mainittaisiin.

Osuustoimintakoulutus

Aloittaville osuuskuntayrittäjille ja toimiville osuuskunnille tarjoan tarpeen mukaan räätälöityä koulutusta ja konsultointia 1-5 päivän jaksoissa. Koulutuksella voidaan vastata yrittäjyyskoulutuksessa vähemmän huomioituun osuuskuntayrittäjyyteen. Opinnoilla voidaan innostaa ja avata uusia latuja yrittäjyyteen.

Osuustoiminnan konsultointi

Tällä hetkellä, olen yrittänyt auttaa pienissä kysymyksissä puhelimessa, ilmiseksi osuustoiminnan hengessä. Oikeat - käytännön elämän hyviin ja huonoihinkin kokemuksiin perustuva apu ja tuki välittyy konsultoimalla. Keskustelujen ja neuvonnan määrätietoinen hyödyntäminen on viisasta sekä edullista ja helpottaa uusien yritysten perustamista ja ensi askelia menestykseen.

Toiminnan kehittyessä toiminnan kriiseissä on ulkopuolisen puolueettoman konsultin avulla usein helpompi etsiä ratkaisuja ja avata syntyneitä solmukohtia.

Olen pyrkinyt hankkimaan hyvän teoreettisen ja käytännöllisen kokemuksen osuustoimintayrittämisestä.

Kokemukseni alkavat 1994 suunnitellessani johtaessani työvoimahallinnon ensimmäisen osuustoimintakurssin. Tämän jälkeen olen saanut toteuttaa eri osuustoimintakursseja Pohjois-Pohjanmaalla. Toimin Työ- ja kehitysosuuskunta Kuutos-Tiimin perustamisvuosina hallituksen puheenjohtajana, sekä Elmobit-osuuskunnan toimitusjohtajana. Olen laatinut myös useiden muiden osuuskuntien sääntöjä ja liiketoimintasuunnitelmia budjetteineen.

Teoreettiset hyvät perustiedot sain osallistuessani Pellervo-seuran, Työministeriön ja Helsingin yliopiston osuustoimintainstituutin, (jonka työt jatkunee nykyään Ruralia-instituutissa, Uusosuustoiminnan neuvonta- ja tietopalveluprojektien neuvottelukuntiin ja projektien aikana 1996-2001 ja silloin järjestettyihin asiantuntia koulutuksiin. Olen myös COOP Finland r.y. perustajäsen ja sen kouluttajarekisterissä. Pohjois-Pohjanmaalla olen ylläpitänyt osuustoimintaneuvontapalvelua osuustoimintahengessä.

Joitakin näkökulmia - osuustoimintaa miettiville ja suunnitteleville.

Osuuskunnan perustaminen, säännöt, menettelytavat ja perustajat

Perustamisvaiheessa kannattaa käyttää riittävästi aikaa sääntöjen ja osuuskunnaan menettelytapojen luomiseen. Osuuskunnan perustajien yhteisymmärrys ja sitoutuminen, sekä yhteinen näkemys noudatettavista säännöistä ja menettelytavoista, ovat perusta jatkossa hyvälle toiminnalle ja menestymisen edellytys.

Osuuskunnalla ja yhdistyksellä on yhtäläisyyksiä, mutta myös eroja. Tärkein mielestäni on ymmärtää, että yhdistykset ovat omiaan tukemaan ihmisen vapaa-aikaa ja harrastustoimintaa. Osuustoiminta ei ole harrastus, eikä vapaa-ajan viettoa, vaan taloudellista yritystoimintaa, joka edellyttää työpanosta. Yhdistys ja osuustoiminta, kumpikin voi olla mukavaa, tasa-arvoisuuteen perustuvaa ja tuloksellista toimintaa, tai ikävää, ilkeää, tunkkaista ja ahdistavaa. Tärkein neuvo lienee, että pitäisi osata olla ihmisiksi, kummallakin sektorilla. Kokemuksesta paras neuvo lienee, kuten aina yhteistyössä ihmisten kanssa, rakasta kumppaniasi ja kunnioita yhteisöäsi.

Yritysten välisessä yhteistoiminnassa verkostoitumisessa, ovat osuuskunnan mahdollisuudet jääneet liian vähälle huomiolle. Paljon puhuttu verkostoituminen ja usein ilmaan ja voi saada hyvinkin kummallisia muotoja ilman selviä sopimuksia ja sääntöjä. Sarkastisesti voi kärjistää, että mafiakin on eräänlainen epävirallinen verkosto. Aikaisemmin perustetut, kuten pankkien ja jäsenliikkeiden omistama Luottokunta ja vaikkapa Suomen Messut Osuuskunta metsänomistajien Metsäliitto Osuuskunta ovat hyviä esimerkkejä, kuinka järkevä tarkoituksenmukaisuus on ollut aikaisemmin ratkaisevaa yritysten välisestä yhteistoiminnasta sovittaessa.

Uusi osuustoimintalaki

Nykyinen osuuskuntalaki (421/2013), tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014. Alla oleva esitys perustuu vuoden 2002 lakiin. Ajan antaessa myöden tulen päivittämään esitykseni. Osuuskuntalaki on erittäin mielenkiintoinen ja merkittävä, tulevien käytäntöjen kannalta, pyrin erikseen käsittelemään lähinnä kahta kysymystä; 1) Miten osuuskuntaan voi yrittämisen ja työpanoksen lisäksi osallistua taloudellisesti eli sijoittaa pääomaa ja 2) Miten osuuskunnasta voi ottaa taloudellista tulosta - voittoa, palkan ja edullisten palveluiden/tuotteiden, rinnalla?

Lain uudistamisen yksi punainen lanka näyttää olleen, lähentää osuuskuntia suhteessa osakeyhtiöihin, kuitenkaan menettämättä niitä etuja joita osuuskunnalla on osakeyhtiöihin verrattuna.

Tulevaisuuttako ?

Miltei kirjoittamaton lehti on osuuskuntien mahdollisuudet maaseudun autioitumisen jatkumisen pysäyttämisessä ja tilojen sekä eri toimijoiden välisen yhteistoiminnan alustana. Osuuskunnan mahdollisuudet liikkeen luopumisen ja jatkamisen kysymyksissä ja tietenkin työttömien auttamisessa yritystoiminnan piiriin. Nyt myös pohditaan osuuskuntia sosiaalisen yrittäjyyden yhtenä vaihtoehtona.

Nykyään on ollut muotia puhua yhteiskunnan palvelutuotannon yhtiöittämisestä ja tilaaja/tuottaja/käyttäjän eriyttämisestä. Päättäjät eivät ole ehkä huomanneet, miten osuuskunta voisi toimia tässä tapauksessa? Koskahan meillä kokeillaan asukkaiden omistamaa, hallitsemaa ja johtamaa terveyskeskusta? Jotkut ovat myös pohtineet, mitä etuja saisi osuuskuntamuotoisesta Golfkentästä.

Mielenkiintoinen yksityiskohta osuuskuntalaissa on perustaa osuuskunta, myös aatteellisen tarkoituksen toteuttamiseksi. Koska näkee päivänvalon ensimmäinen osuuskuntaperusteinen puolue?

Lisäksi olemme liian vähän katsoneet miten muualla tehdään. Hyviä linkkejä eri puolilla maailmaa toteutetuista osuuskunnista löytyy hakukoneiden lisäksi mm:

WSF osuustoimintapalvelut

päivitetty 24.6.2014