Osuuskuntalaki

Osuuskuntalakiin pääsee tutustumaan FINLEX:n sivustolla; Osuuskuntalaki tämä sivusto on lähteenä hyvä, koska sitä kautta pääsee helposti etsimään muutakin tarpeellista ja hyödyllistä lakeihin, sekä lainsäädäntöön liittyvään.

Ouuskuntaa perustettaessa, tai sääntöjä kehiteltäessä ja muutettaessa, tulee lähtökohtaisesti nojautua tähän osuuskuntalakiin. Periaatteena kuitenkin, mitä laissa on jo sanottu, ei tarvitse ottaa uudelleen sanottavaksi säännöissä. Osuuskunnan sääntöjä on sanottu osuuskunnan yhtiösopimukseksi, missä yhteisö ilmaisee itselleen ja ulkopuolisille toiminta-ajatuksensa ja olennaiset tunnusmerkkinsä. Osuuskunnan säännöt eivät tietenkään olla ristiriidassa olemassa olevan lain kanssa. Perustamisvaiheessa, jos laki on tarpeiden kanssa ristiriidassa, niin silloin kannattaa harkita muita yritysmuotoja.

Välillä näkee arveluttavia toimia viilata sääntöjä osuuskuntalain hengen tai jopa sisällön vastaiseksi. Tällöin tulee kysyä osuuskuntakokouksissa, mitä on kysymys? Tietysti lainsäädännön noudattamista valvovien viranomaisten kuvittelisi olevan hereillä. Jos sääntöjä ollaan muuttamassa toimivissa osuuskunnissa OKL kirjaimen tai hengen vastaiseksi, niin tuli katsoa, ettei vaan jollakulla ole ns. ketunhäntä kainalossa. Eteenkin hyvin suuriksi kasvaneiksi, tai vanhoissa osuuskunnissa on jäsenistön "nukkuessa" on jäsenen omistaja -oikeus, -valta ja valvonta näyttää olevan suhteellisen helppo ohittaa.

Joskus osuuskunnan konflikti/kehittämisen tilanteissa, on hyvät suunnitellut säännöt ja osuuskuntalaki kultaakin arvokkaammat. Osuuskunnan jäsenten tulisikin tutustua osuuskuntansa sääntöihin kunnolla ja pitää niistä kiinni. Osuuskuntalaki antaa tukevan selkänojan ja mahdollisuuden yhteisölliselle yritystoiminnalle, loppu onkin kiinni meistä ihmisistä. Unohtaa ei kai loppupelissä voi, että Suomi on oikeusvaltio.

Osuuskuntalaki, osuuskunnan säännöt ja arkipäivän menettelytavat, muodostavat tietyn kolmiyhteyden. Itse olen tottunut ajattelemaan, että osuuskuntalaki on perusta, säännöt itse talo ja mieluiten kirjalliset menettelytavat, jotka osuuskunnan kokous vaikka vuosittain vahvistaa, olisivat ne hyvät tavat joissa talossa arkipäivänä eletään ja ollaan ihmisiksi.

Osuuskuntalaki

päivitetty 12.9.2007