Tulevaisuus tehdään tänään

Tämä hetki on tulevan ajan kohtu. Nyt luomme tulevaisuuttamme. Tulevaisuus syntyy tämän hetken yksilöllisitä ja yhteistä päätöksistä. Tulevaisuusverstas on yksi koetelluista tulevaisuuden yhteisöllisitä ja demoraatisista suuntautumisen menetelmistä.

Tulevaisuusverstas - tulevaisuuteen suuntautumisen menetelmä

Tulevaisuusverstaissa työskentelyn päämäärä on vetää kaikki kiinnostuneet kansalaiset mukaan etsimään ratkaisuja, jotka muutoin jäisivät poliitikkojen, asiantuntijoiden ja suunnittelijoiden haltuun. Haluamme antaa yksittäiselle ihmiselle rohkeutta ja osoittaa hänen kykenevän keskusteluun myös suurista päämääristä, sillä myös hänen kokemuksensa sekä niistä nousevat toiveet ovat tärkeitä tulevaisuuden muovaamisessa.
Jung & Müllert 1987

WSF Tulevaisuusverstaat ja laatuverstaat

Minulla on kouluttajana kokemuksia tulevaisuusverstasmetodista vuodesta 1988. Yhteisöt yhdistykset ja oppilaitokset ovat olleet kaikkein kiinnostuneimpia metodin hyödyntämisestä. Raahessa aikuiskoulutuskeskuksessa vuodesta 1996 lähtien kehitimme tulevaisuusverstas metodia mukaillen yrityksille laatutyön kehittämistä varten työkalua ja menettelyä, jota nimitimme laatuverstaaksi.

Kokemuksien perusteella yrityksille ja muille yhteisölle sopivat parhaiten, yhdestä - viiteen päivään, tai iltaisin järjestettävät koulutuspäivät, myös tulevaisuus tai/ja laatutyön kehittämisen parissa. Verstaat räätälöidään aina asiakkaan konkreettisen tilanteen, vaatimusten ja kohderyhmän mukaan. Upean ja hedelmällisen oppimiskokemuksen lisäksi saa tilaajayhteisö tulevaisuuttaan varten verstaan tulokset dokumentoituna raporttiin.

Luovuustreffeillä kehitetään innovaatioita ja jalostetaan liiketoimintakonsepteja.

Ylivieskassa sain toteuttaa keväällä 1998 Yrityshankkeita Innovoivan koulutusohjelman työvoimahallinnon tilauksesta. Tavoitteena oli innovoida ja ideoida uusia tuotteita ja palveluita, sekä luonnillisesti niitä toteuttavia yrityksiä. Tavoitteena on määrätietoinen luovuuden, mielikuvituksen ja itseluottamuksen herättäminen. Tutustuimme myös "innovatiivisiin" yrityksiin. Luovuustreffit käsitteen loin kuvaamaan erilaisia luovuusharjoituksia joita kurssilla oli päivittäin ohjelmassa. Vaikka palaute oli myönteinen, valitettavasti silloin ei tällä tiellä edetty pidemmälle. Nyt 2006-2007 on luovuus ja innotiivisuus muotia.

WSF Tulevaisuus

päivitetty 12.9.2007