wsf laatu
wsf logo

Ajankohtaista

Laadun parantaminen ja tekeminen

Tuotteiden ja palveluiden laadun parantamisessa on monta tekijää, mutta avainasemassa on työnihmiset, eli laajasti ymmärrettynä tuotanto- ja palveluprosessissa kaikki mukana olevat ihmiset.

Tuotantoprosessikin ymmärretään tässä laajasti - alusta loppuun, eli tuote/palvelu toimitettuna asiakkaalle käytettäväksi. Luonnollisesti laatuun vaikuttavat myös raaka-aineet, komponentit, koneet, laitteet, ja ympäristö, miten työ on organisoitu jne. Avainasemassa laadussa on yhtä kaikki henkilöstö, eli työnihmiset.

Laadun parantamisen avainkysymys onkin, miten voidaan innostaa, valmentaa ja kehittää tätä avainresurssia - henkilöstöä, yhä laadukkaamman tuotteen ja palvelun valmistajaksi sekä varmistajaksi?

Toinen kysymys kuuluu tietenkin niin, miten "laadukkaasti" tätä yritysten tärkeintä uusiutuvaa voimavaraa "käytetään". Laadukkaassa yhteisössä työntekijätkin viihtyvät, he voivat olla ylpeitä yrityksestään ja yhteisöstään ja suoriutuvat tavoitteita kevyemmin.

Yksinkertaisin ja paras vastaus lienee oikea asenne, oppiminen ja jatkuva pyrkimys parempaan. Toisaalta tarvitaan myös oikeat laatutyötä tukevat menettelyt ja järjestelmät.

Tarjoan laatukoulutusta yrityksille ja muille yhteisöille

WSF-laatuverstas on toteutettavissa vähintään yhden päivän aikana valitulle teemalle ja henkilöstölle. Enintään 30 henkilöä kerrallaan.

Verstas voidaan toteuttaa täysin avaimet käteen palveluna alusta loppuun, tai minimissään tilata vain laatuverstas prosessin johtaminen ja raportti.

Tämän minimiverstaan tarjoan viidelle ensimmäiselle tilajalalle vuosittain 500 euron hintaan. Tämä hinta ei sisällä matkakuluja, tilavuokria, materiaalikuluja, tarjoilua, tiedottamista verstaan osallistujille.

Soita ja tiedustele, teen yksilöidyn tarjouksen koulutuspäivästä tämän neuvottelumme perustalla.

Tulossa

WSF-Laatuverstas ®

Koska lähikoulutuspäivät edellyttävät, että henkilöstö irrotetaan prosessista, varata aika opiskeluun ja hankikitaan kouluttajat sekä tilat ja muut resurssit. Tämä investointi vaatii aikaa ja rahaa.

Tämän seurauksena jo varhaisessa vaiheessa alkoi mielessäni itää ajatus virtuaalisesta, jatkuvasta, aikaan ja paikkaan sitoutumattomasta laatutyötä tukevasta järjestelmästä. Verkossa toimivasta laatuverstaasta.

Jo vuonna 2002 saatoin julkistaa WSF-Laatuverstas ensimmäisen version ja aloittaa testauksen. Testaus onnistuikin hyvin ja verstasta koetelleet yhteisöt ja käyttäjät pitivät sen helppokäyttöisyydestä, ja innonvaativuudesta. Testaus paljasti myös ongelmia. Olen kuitenkin päättänyt uudistaa kokonaan verstaan internet version.

laatu.info

Verkkotunnus on varattu, ja käsikirjoitusvaiheessa ollaan. Sovellettavaa teknologiaa opetellaan. Toivon mukaan testaukseen päästään.

Takana

Laatuverstaan synty

Olen ollut luomassa tulevaisuusverstasmetodista sovellusta laadun parantamiseksi. Loimme uuden menettelyn Raahen Ammatillisessa Aikuiskoulutuskeskuksessa yritystiimissä, henkilöstön motivoimiseksi, laadunparantamiseen ja laatutyön kehittämiseen. Aikuiskoulutuskeskuksen omaa TQM-järjestelmää käyttöön otettaessa käytettiin tätä työkalua.

Testasimme tätä koulutusta myös useissa yrityksissä Pohjois-Pohjanmaalla. Monet yritykset ovat hyötyneet verstaan tuotoksista uusina menettelyinä ja saaneet osakseen positiivista huomiota. Lähikoulutuksessa laatuverstaassa, henkilöstön motivaatio, näkemys laatuyöhön, pinnan alla olevat "hiljaiset signaalit" innovaatiot ja parannusehdotukset saadaan hyvin esille, käsitellyksi ja yrityksen käyttöön.

Laatuverstas koulutus soveltuu hyvin erilaisten laatujärjestelmien "laatusilmukan" osaksi. "Laatuverstaiksi", nimeämme koulutuspäivät kestivät päivästä - muutamaan päivään 10 - 30 henkilön ryhmissä.

Arkisto

Edellinen sivusto aikaisemmilta vuosilta. Huomaa, että arkisto käyttää vanhoja määrittelyjä eivätkä esimerkiksi skaalaudu, näiden uusien sivujen tapaan. Laatupalvelut .

Tuffan blogi

"Tuffan lokissa"

Tuolla tuffan lokissa esittelen syvällisiä ja pinnallisia ajatelmia. Ajattelen siirtää blogini tänne sivustolle.