wsf tulevaisuus
wsf logo

Ajankohtaista

Tulevaisuus tehdään tänään

Tämä hetki on tulevan ajan kohtu. Tulevaisuus luodaan nyt. Tulevaisuus syntyy tämän hetken yksilöllisistä ja yhteistä päätöksistä.

Tulevaisuusverstas on yksi koetelluista tulevaisuuden yhteisöllisistä ja demoraatisista suuntautumisen menetelmistä. Tulevaisuusverstas - tulevaisuuteen suuntautumisen menetelmä.

"Tulevaisuusverstaissa työskentelyn päämäärä on vetää kaikki kiinnostuneet kansalaiset mukaan etsimään ratkaisuja, jotka muutoin jäisivät poliitikkojen, asiantuntijoiden ja suunnittelijoiden haltuun. Haluamme antaa yksittäiselle ihmiselle rohkeutta ja osoittaa hänen kykenevän keskusteluun myös suurista päämääristä, sillä myös hänen kokemuksensa sekä niistä nousevat toiveet ovat tärkeitä tulevaisuuden muovaamisessa." Jung & Müllert 1987

Tarjoan yhteisöille ja yrityksille minimissään yhden päivän tulevaisuusverstaita. Tulevaisuusverstas soveltuu hyvin yhteisön toiminnan suunnitteluun, hieman pidemmälläkin tähtäyksellä. Kun etsitään yhteisiä tavoitteita strategioita on yhteinen verstaspäivä oiva työkalu.

Verstaan eri vaiheet voidaan helposti jakaa useammallekin päivälle ja kohtaamiselle, vaikka kolmena iltana.

Tulevaisuusvarstat johtivat minut laatuverstaiden luomiseen Raahen aikuiskulotuskeskuksessa. Raahessa aikuiskoulutuskeskuksessa vuodesta 1996 lähtien kehitimme tulevaisuusverstas metodia mukaillen yrityksille laatutyön kehittämistä varten työkalua ja menettelyä, jota nimitimme laatuverstaaksi.

Tarjoan teille tulevaisuusverstasta

Tulevaisuusverstas soveltuu hyvin yhdistyksille ja yhteisöille. Aikaa on varattava vähintään yksi päivä 10 - 30 henkilön ryhmissä. Kysy, et menetä mitään.

Tulossa

Tulevaisuus on mahdollisuus

Olen edelleen kehittämässä edelleen tulevaisuusverstasta. Toivon mukaan voin vielä tulevaisuudessa tarjota Teille hieman enemmän.

Takana

Arkisto

Edellinen sivusto aikaisemmilta vuosilta. Huomaa, että arkisto käyttää vanhoja määrittelyjä eivätkä esimerkiksi skaalaudu, näiden uusien sivujen tapaan. Tulevaisuuspalvelut .

Tuffan blogi

"Tuffan lokissa"

Tuolla tuffan lokissa esittelen syvällisiä ja pinnallisia ajatelmia. Ajattelen siirtää blogini tänne sivustolle.